Weerbaarheidstraining voor Volwassenen

 

Knock It Out geeft ook een weerbaarheidstraining aan volwassenen volgens de methodiek Boksend Opvoeden.
Bij bijna alle psychologen en coaches zit je op een stoel in een kantoor en ben je alleen maar in gesprek. Dit kan helpen, maar dit werkt niet voor iedereen volledig. Zeker niet als je al heel wat hulpverlening achter de rug hebt en je op een andere manier leert.


De filosofie Boksend Opvoeden kan worden ingezet als laagdrempelige therapie voor lichaam en geest, om fitter en mentaal weerbaarder te worden. De deelnemer werkt aan het vergroten van het zelfbewustzijn, leert gedrag te reguleren en werkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen. De filosofie is dat door het boksen de deelnemer de kracht van het eigen lichaam leert ervaren onder begeleiding van de trainer. De trainer ondersteunt de reflectie van de deelnemer met het oog op het bewust worden en ontwikkelen van inzicht in de eigen gedachten, gevoelens en de reacties rondom het boksen.
Elementen in de boksoefeningen die gerelateerd zijn aan de lichaamsbeleving en de emoties en gedrag zijn het gronden, ademen, het focussen en zelfreflectie.
Tijdens de boksoefeningen en spellen richt de deelnemer zich, met hulp van de trainer, op deze vier punten. Het gronden, de ademhaling, de focus en zelfreflectie kunnen vervolgens gebruikt worden in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld tijdens spannende momenten als een sollicitatie, tijdens de omgang met buurt- en huisgenoten of bij mensen met verslavingsproblematiek tijdens een toenemende zucht naar verdovende middelen. Door je te richten op je ademhaling, te focussen op waar je naar toe wil en te reflecteren op je gedrag en handelen tijdens eerdere soortgelijke ervaringen, ben je in staat het patroon te doorbreken dat je eerder in moeilijke situaties bracht.
Gronden betekent stevig staan en met beiden voeten contact met de grond hebben. Letten op de ademhaling betekent de ademhaling naar de buik brengen (de buikademhaling). Dit zorgt ervoor dat de deelnemers meer in het ‘hier en nu’ staan en het draagt bij aan de concentratie en het richten van de aandacht. Het richten van de aandacht, oftewel focus, wordt gebruikt om de deelnemer zich op zijn doel te laten concentreren en te reflecteren op de uitvoering van de oefeningen van zichzelf en de anderen.


Hoe ziet het er in de praktijk uit;


De boksspellen bestaan uit verschillende oefeningen waarbij de deelnemer leert naar zichzelf en zijn gedrag te kijken. Om de spellen te laten aansluiten bij de dagelijkse praktijk worden situatieschetsen gebruikt die als voorbeeld dienen bij het uitvoeren van de oefeningen. In de boksspellen en oefeningen worden deze situaties uitgewerkt. Door het aanbieden van lastige of ingewikkelde situaties kan tijdens de oefeningen gelet worden op hoe de deelnemer reageert. Door te evalueren en de deelnemer te laten reflecteren, kan gekeken worden naar gedragsalternatieven op de aangeboden situatie. Een belangrijk onderdeel van Boksend Opvoeden is zelfreflectie. Door middel van korte evaluatieopdrachten, die worden toegepast na het uitvoeren van een oefening, leert de deelnemer zichzelf en de ander beter kennen. Het wederzijds respect en vertrouwen kan hierbij groeien. Door met realistische situatieschetsen te werken, wordt de link gelegd met de dagelijkse praktijk. In de evaluatie wordt ook gekeken naar situaties in het dagelijks leven van de deelnemer zelf en hoe de deelnemer reageert op leuke, vervelende of spanningsvolle situaties.


De weerbaarheidstraining kent naast boksoefeningen, de leskaarten. De leskaarten verbeelden vier basisemoties (boos, blij, bang, verdrietig) en vier hartslagpercentages (25%, 50%, 75 % en 100%). Deze hartslagpercentages zijn geen werkelijke hartslagen, maar worden door de deelnemer gebruikt om aan te geven hoeveel spanning een situatie, die wordt uitgewerkt in de oefeningen, oproept. De leskaarten met de basisemoties en hartslagpercentages worden als praatplaten gebruikt tijdens de evaluatiemomenten. Ter verduidelijking: op het moment dat de deelnemer een kaart kiest met 100% hartslag, geeft deze aan dat de spanning heel hoog is. Dat betekent dat de deelnemer zich niet in staat acht na te kunnen denken en overwogen keuzes te kunnen maken. De deelnemer zal dan de suggestie opvolgen eerst te moeten gronden en de ademhaling te moeten reguleren. Op het moment dat de ademhaling gereguleerd is en naar de buik is gebracht, is het lichaam tot rust gebracht, is de deelnemer gegrond. Dit leert de gevoelens en gedachten te reguleren in de bokssetting.


                    “Grenzen voelen, herkennen en aangeven”


Door de aangeboden oefeningen en de evaluatiemomenten in de training Boksend Opvoeden, wordt het zelfbewustzijn van de deelnemer gestimuleerd. Door situaties die confronterend zijn voor de deelnemer in de training aan te bieden, waarbij het hartslagpercentage opgehoogd wordt naar 75-100%, kan er in alle veiligheid geoefend worden om de ademhaling te controleren en de hartslag terug te brengen naar 25% of 50%. Hoe vaker dit proces geoefend wordt, in en buiten de therapie om, hoe meer het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn van de deelnemer groeit. De kern van het leerproces rondom een oefening Door het uitvoeren van de oefeningen en gedragsalternatieven aan te bieden en te oefenen, wordt de invloed van de deelnemer op de situatie en de manier waarop hij of zij met de situatie omgaat vergroot. 

De spellen van Boksend Opvoeden kunnen de deelnemer dwingen om uit zijn of haar comfortzone te komen, daarnaast liegt de lichaamstaal van de deelnemer niet bij het uitvoeren van de boksoefeningen en boksspellen. De trainer haalt hier informatie uit voor het handelen en om de verbinding en de veiligheid  te waarborgen en de effectiviteit van de aanpak te bevorderen. Uiteindelijk draagt dit bij aan het vergroten van de zelfbeheersing, het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen van de deelnemer. Bij elk boksspel zijn er leerdoelen waar aan gewerkt wordt met de deelnemer. Deze doelen worden met de deelnemer vastgesteld in de intake.


Elke training is maatwerk, daarom wordt er getraind op basis van jouw mogelijkheden. Deze methodiek is uitstekend te combineren met andere behandelvormen.

Heb je een hulpvraag, past het middel boksen bij jou en durf jij de staredown met jezelf aan te gaan? Neem dan contact op voor een kennismaking of intake.


 “Oude patronen doorbreken en nieuwe vaardigheden eigen maken”